Sex chat r0om

Det er ikke opplagt hva som er årsakene, men en rimelig antakelse er at endringene har røtter i kvinnefrigjøring, nye samlivsmønstre og endret prevensjonsteknologi i etterkrigstiden.De som nå har barn i tenårene, tilhørte den første kohorten med en ungdomstid etter at p-pillen kom i vanlig bruk (2). Men også det siste tiårets fokusering på seksualitet i det offentlige rom, gjennom TV, film og aviser kan tenkes å ha spilt en rolle (3).

Sex chat r0om-60Sex chat r0om-23

Funnene kan tyde på at særlig bruken av mobiltelefon også kan spille en mer direkte rolle i ungdoms seksuelle sosialisering.I løpet av det siste tiåret har norske ungdommer endret seksualatferd.Debutalder ved samleie har falt, særlig hos jentene (1), og formene for seksuell praksis er blitt mer variert (1).I løpet av den siste femårsperioden har mobiltettheten økt fra 38 til 83 per 100 innbyggere.Det har vært en særlig kraftig vekst i antall sendte SMS-meldinger (4).Studien er inngående beskrevet i en annen publikasjon (12).Studien var basert på frivillighet og aktivt foreldresamtykke.Ungdom er dessuten den gruppen som skriver flest nattlige tekstmeldinger (6), og foreldrene vet lite om hva de foretar seg ved hjelp av disse tjenestene (9).Flere studier kan tyde på at slik teknologi har bidratt til å endre ungdoms kontaktetablering, flørt og erotiske samhandling (7, 8, 10).Vi fant ikke slike sammenhenger for bruk av Internett, e-post og chat.Norske ungdommer har endret seksualatferd det siste tiåret, og ny kommunikasjonsteknologi er introdusert i den samme perioden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Sex chat r0om”

  1. I fucked her so good my sisters friend wants to do this more often. jpeg jpeg's jpegs jpg jpg's jpgs jplg jtroxell juarez judith juggs jugs juice juicy juli julia julie julies junckie junkie junky just justine juveniles juvi kama kane kansas kara karen karyn karynparsons kascha katey kathleen kathy kats katy keanu keddy kelly ken kentucky kern kersty ket ketc key key-pals keyword kia kid kiddie kiddy kids kidy kilcher kim kinder kindgom kingdom kinkey kinki kinkiest kinky kinmont kintje-erotic kirstey kirstie kirsty kiss kissin kissing kitkat kitty knicker knickers knoxville kok kon kong kool korea korean krista kristie kristy kristys kuk kupid kuzyibaku l.i.n.e la.shaved labanon label labia labor lactat lactate lactating lactation lacy ladeis ladies lady ladys lafyette land lang lansing lapping larg large larger las las.